www.narran.com

به دهکده توریستی نران خوش آمدید

لیست روستاهای استان کردستان

روستاهای استان کردستان

لطفا شهرستان مورد نظر را انتخاب کنید

سنندج          سقز              سروآباد

مریوان          کامیاران           قروه

 بانه              بیجار             دیواندره

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ساعت 12:2  توسط بهرامی  | 

لیست روستاهای شهرستان سنندج

 

رديف

نام روستا

رديف

نام روستا

رديف

نام روستا

دهستان نران

حسين آباد جنوبي

كلا ترزان

1

بزلانه

72

بازي رباب

134

تودارملا

2

سو

73

باينچوب

135

عيسي اباد

3

حسين ابادگراباد

74

حسين اباد

136

قاسم اباد

4

نران

75

ماچكه سفلي

137

گزردره

5

هوانله

76

باينچقلو

138

شاين

6

عسگران

77

چرميله

139

برودر

7

لره ول

78

سياسران سفلي

140

تودارروته

8

انگوژان

79

گزان عليا

141

خروسه

9

سرنجيانه سفلي

80

منصوربلاغي

142

گنه بو

10

سرنجيانه عليا

81

جبرئيلان

143

علي اباد

11

سمان

82

سنگ سفيد

144

تازه ابادعيسي اباد

12

علي اباد

83

ماچكه عليا

145

تيژتيژ

13

قصريان

84

ماموخ سفلي

146

چاولكان حاجي

14

گراباد

85

امروله

147

خوشاب

15

لنج اباد

86

سراب باينچقلو

148

دره خشكه

16

موينه

87

گزان سفلي

149

خشگين كوماسي

17

سنگ سفيد

88

يونس اباد

150

زنوري

18

سواريان

89

تازه اباددكترواسع

151

خانقاه حسن گاوگير

19

بوربان

90

تازه ابادقراگل

152

سوره وان

20

تجره

91

خليفه ترخان

153

طاله وران

21

چناران

92

دولبندي

154 

قلعه جوق

22

چنو

93

شيخ وجيم

155

قلعه شيخان

23

دول باغ

94

عباس اباد

156

تازه ابادقلعه جوق

24

زروان

95

ماموخ عليا

157

باقل اباد

25

سميران

96

سياسران عليا

158

كرگينه

26

شيلان

97

صيدان

ژاورود شرقي

27

شينه

98

كژي كران

159

درويشان

28

علي ابادبزيندر

سراب قاميش

160

دره كوله

29

قران

99

تودارصمدي

161

گلين

30

كيلك

100

دويسه

162

وصي سفلي

31

نصرت اباد

101

سراب قاميش

163

هشلي

32

شينه شريف اباد

102

چهل گزي

164

هشميز

33

شهرك وحدت

103

خاكروزي

165

تكيه هشميز

حومه

104

شقه بردسيدمحي الدين

166

توريور

34

صلوات اباد

105

حاجي اباد

167

حلوان

35

باباريز

106

فرهاداباد

168

اندر

36

مزره

107

تازه اباددويسه

169

تخته

37

برازان

108

ساتيله

170

شيان

38

دولت اباد

109

گاودره

171

اندراب

39

دوشان

110

چتان

172

برزاب

40

گريزه

111

چرندو

173

پتليدر

41

خليچيان

112

اليجان

174

خانقاه گلين

42

قليان

113

كاني تاله

175

كاني شلانه

43

اساوله

114

مائين دول

176

وصي عليا

44

قار

115

خنجره عليا

آرندان

45

گرميدر

116

خنجره سفلي

177

ارندان

46

خياره

117

هانه گلان

178

سرخه دزج

47

نايي سر

118

قلقله چتان

179

كلكان

48

هانيس

119

معين اباد

180

گرماش

49

تيرگران

120

قلوزه

181

اجگره

50

عيسي در

نگل

182

صوفيان

51

كوله هرد

121

خانقاه جوجو

183

نوره

52

گزردره

122

دانيكش

ژاورود غربي

53

ننله

123

ميانه

184

اويهنگ

54

كاني كوچك

124

برقرو

185

هويه

آبيدر

125

رشنش

186

فطره زمين

55

كرجو

126

نگل

187

كلاتي

56

كره سي

127

تازه آباد كيخسرو

188

ساليان

57

كولسه

128

لنگريز

189

سرهويه

58

دربنده

129

بنيدر

190

ويسر

59

كاني مشكان

130

پيچون

191

سه پيران

60

حسن اباد

131

دادانه كمانگر

192

خواشت

61

دادانه

132

دريله

193

سفيدبن

62

سرسوي سفلي

133

زونج

194

نجي

63

سرسوی علیا

 

 

195

بزان

64

كيلانه

 

 

 

 

65

چناره

 

 

 

 

66

گزنه

 

 

 

 

67

گندمان

 

 

 

 

68

ملكشان سفلي

 

 

 

 

69

ملكشان عليا

 

 

 

 

70

خشكه دول

 

 

 

 

71

عنبربزان

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ساعت 10:24  توسط بهرامی  | 

لیست روستاهای شهرستان سروآباد

روستاهای شهرستان سروآباد

 
  ژريژه بيساران اورامان تخت  
  كوليچ بيساران اورامان تخت  
  دشت قلبي ژان ري وري  
  دل نسنار سرپير  
  دله مرز هرسين كماله  
  دهكانان يوژنان مرچلم  
  ژريژه پايگلان ويسيان  
  سوره تو پايگلان شاليار  
  سرومال ژنين ژيوار  
  فقيه كان شايبر گيجه ناو  
  ديوزناو چشميدر نوين  
  زوم گواز بلبر  
  تفين اريان سلين  
  دزوندعليا بوري در عباس اباد  
  دزوندسفلي رزاب ورگه وير  
  كاني حسين بگ احمدابادتفلي اسپه ريز  
  ككليك آباد دگاگاه كلجي  
  جولانده گوشخاني ناو  
  روار محموداباد كوسالان  
  ديور رزاب انجمنه  
  دزلي كراباد تفلي  
  دزلي ماضي بن گلانه  
  ذلكه نسل دركي  
  خشكين ترخان اباد المانه  
  دميو خانقاه رزاب قلعه جي  
  بندول دورود قلعه گاه  
  دره ناخي ابراهيم اباد هالوژان  
  ذكريان ني اباد هزارخاني  
  حسين اباد   بهرام اباد  
      تازه ابادتفلي  
      تخان  
      مبارك اباد سپيدار  
     


منبع :سایت موسسه روستاشناسی ایران
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ساعت 10:15  توسط بهرامی  | 

لیست روستاهای شهرستان قروه

نام روستا

رديف

نام روستا

رديف

نام روستا

رديف

حومه دهگلان

ئيلاق شمالي

ئيلاق جنوبي

حاجي اباد

161

نقاره خان

77

بلبان اباد

1

علي ابادمشير

162

بگه جان

78

غلام اباد

2

قاضي جوب

163

بله دستي

79

ميانگوران

3

قلعه احمداباد

164

حصاراسله مرز

80

ده رقه

4

كروندان

165

شيدا

81

سيس

5

تلوار

166

قشلاق جوب

82

كلكه

6

حاجي پمق

167

كاكه جوب

83

مبارك ابادكله رش

7

حسيني

168

مبارك اباد

84

مجيداباد

8

عباس جوب

169

اسله مرز

85

مله

9

اب باريك

170

تازه ابادگاوميشان

86

هندي بلاغ

10

ارزند

171

خضرلك

87

باشماق

11

توبره ريز

172

سراب شهرك عليا

88

گردميران سفلي

12

ده رشيد

173

شادبلاغي

89

چراغ اباد

13

سعيداباد

174

نياز

90

صادق اباد

14

طهماسب قلي

175

اميراباد

91

گردميران عليا

15

اسياب جوب

176

تيلكوه

92

حاجي ابادبزرگ

16

تازه ابادطهماسبقلي

177

حقه

93

سرنجيانه

17

حسن اباد

178

سراب سوره

94

قادرمرز

18

دلك

179

سي وسه مرده

95

مراداباد

19

سرخه جوب

180

علي ابادلوچ

96

گزگزاره عليا

20

ناصراباد

181

قلعه فولاد

97

بكراباد

21

قوري چاي

قلقله

98

تازه اباد

22

اقبلاغ

182

قوچم

99

جوانمرداباد

23

قوري چاي

183

گمدره

100

زاغه

24

عالي پنيك

184

چشمه دراز

101

سراب دوكل

25

چيلك

185

اخي كمال

102

سرواله

26

سراب حاجي پمق

186

بايه

103

شاه جوب

27

ميركي

187

برياخان

104

ميمون اباد

28

كاني پهن

188

خان اباد

105

رامل

29

كوله بيان

189

دولت اباد

106

گزگزاره سفلي

30

هليزاباد

190

سالاراباد

107

بهمن اباد

31

تاته رشيد

191

ظفراباد

108

سورال

32

تازه ابادقوري چاي

192

قشلاق خداكرم

109

كاني شاه قلي

33

چقماق دره

193

قلعه گاه

110

گرگانه

34

شعباني

194

گنداب

111

پنجه علي شمالي

كرگ اباد

195

محمدابادخرزه

112

بالوانه خالدي

35

ابراهيم اباد

196

پنجه علي جنوبي

تازه ابادجامه شوران

36

باغچه مريم

197

كبودخاني سفلي

113

شانوره

37

چرخه بيان

198

اب باريك

114

كامشگران

38

ناوگران

199

قاملو

115

محموداباد

39

كاني عينعلي

200

لاله اي

116

بالوانه معتمدي

40

كايوشه

201

نبي اباد

117

پيرباباعلي

41

تازه اباد

202

قره بلاغ پنجه

118

تازه ابادخليل اباد

42

بدر

كبودخاني عليا

119

جامه شوران

43

ديوزند

203

اميرابادقلعه لان

120

چمقلو

44

سرتيپاباد

204

حسين ابادكنگره

121

كاني گنجي

45

امين ابادحياته بزرگ

205

كاكوي سفلي

122

تازه ابادسراب قحط

46

ويهج

206

كاكوي عليا

123

تقي اباد

47

اصف اباد

207

احمدابادپنجه

124

سراب قحط

48

اوريه

208

چاغربلاغ

125

كاظم اباد

49

پيرسليمان

209

سراب شيخ حسن

126

تازه ابادكريم اباد

50

تازه ابادسراوريه

210

معصوم اباد

127

دلبران

سنگين اباد

211

مشيرابادپنجه

128

مالوجه

51

مشيراباداوريه

212

قصلان

باباگرگر

52

لك

زرين اباد

129

خريله

53

تازه ابادگيلكلو

213

شيخ جعفر

130

قزلجه كند

54

جعفر

214

عسكراباد

131

شكوه اباد

55

حسن خان

215

قصلان

132

طوغان باباگرگر

56

حسين ابادالاخان

216

الهياري

133

قوجاق

57

گيلكلو

217

امين ابادقصلان

134

باغلوجه

58

محمدصالح

218

شوراب خان

135

قاسم اباد

59

نيازبلاغ

219

قره بلاغ خان

136

ني بند

60

عباس اباد

220

اسلام اباد

137

مجين

61

عربشاه

221

شوراب حاجي

138

يالغوزاغاج

چمقلوشيدا

222

اجي چاي

139

اونگان

62

احمدابادباش

223

اوچ بلاغ

140

يالغوزاغاج

63

سيلاب

224

ديركلو

141

كچي گرد

64

شادي اباد

225

زيويه

142

باي تمر

65

شوراب هزاره

226

قراغل

143

شهابيه

66

عبدل اباد

227

مظفراباد

144

شيخ تقه

67

فيروزاباد

228

مهدي خان

145

خشكمرودسفلي

68

ملك اباد

229

چهاردولي شرقي

علي اباديلغوزاغاج

69

نجف اباد

230

زنگ اباد

146

كريم ابادعلي وردي

70

چراغ ابادشكراباد

231

سورچه

147

چهارگاه

71

كمال ابادمحمدصالح

232

وينسار

148

شجاع اباد

72

گزل قايه

233

بهارلو

149

كاني چاي

73

فرهاداباد

234

اقبلاغ

150

كمال ابادشهابيه

74

منتش

235

باباشيداله

151

خشكمرودعليا

75

چهاردولي غربي

گنداب سفلي

152

فخراباد

76

سرقل

236

گنداب عليا

153

 

 

شكرابادميهم

237

داش كسان

154

 

 

مجيداباداردلان

238

اب باريك

155

 

 

ميهم سفلي

239

سلطان اباد

156

 

 

اق كند

240

نارنجك

157

 

 

صندوق اباد

241

جداقايه

158

 

 

گرمخاني

242

داش بلاغ

159

 

 

ميهم عليا

243

دوسر

160

 

 

سوتپه

244

 

 

 

 

گلالي

245

 

 

 

 

پلوسركان

246

 

 

 

 

طوغان جديد

247

 

 

 

 

مجيداباد

248

 

 

 

 

برمه تپه

249

 

 

 

 

تكيه عليا

250

 

 

 

 

شيروانه

251

 

 

 

 

ناظم اباد

252

 

 

 

 

حاجي ابادسيده

253

 

 

 

 

نعمت اباد

254

 

 

 

 

ولي اباد

255

 

 

 

 

تكيه سفلي

256

 

 

 

 

حسن ابادمحمدنظر

257

 

 

 

 

حسين ابادظله جوب

258

 

 

 

 

درمه

259

 

 

 

 

زرينه

260

 

 

 

 

شهاب الدين

261

 

 

 

 

قاورمه دره

262

 

 

 

 

كمره

263

 

 

 

 

ميمنت اباد

264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ساعت 10:12  توسط بهرامی  | 

لیست روستاهای شهرستان دیواندره

روستاهای شهرستان دیواندره

 
  كاني شيرين زرينه اوباتو  
  پاپاله كلكان قلعه كهنه  
  شالي شل قلعه روتله خاكي بيگ  
  قلعه كهنه جيران منگه ذكي بيگ سفلي  
  تازه ابادمران ظفراباد گورباباعلي  
  حيدراباد كس نزان مران عليا  
  سيرسفلي گومه اي ذكي بيگ عليا  
  قوچاق احمدكر علي ابادكرفتو  
  باش قشلاق چول بلاغ قلعه جقه  
  تگرباري شاه ولي كرفتو  
  قره دره كاني چاي كلكه جار  
  معين اباد كتك مسعوداباد  
  سيرعليا گل تپه عليا يوزباشي كندي  
  كاني شيرين مودي بايزيداباد  
  مران سفلي سه تپان حسين ابادمران  
  امين اباد فتاح اباد رحيم كژياگ  
  حيدرديده بان قاچيان علي ابادمران  
  قالوجه كاني سفيد كاني كبودمران  
  نوبهار حومه چهل چشمه  
  قراتوره غياث اباد بست  
  چاله سور دربند نرگسله  
  قراگل رشيداباد ابراهيم اباد  
  گل تپه سفلي سيد شكره شريف اباد  
  وزمان نساره عليا عزيزاباد  
  بابارار قشلاق سرخه وزمان  
  زرينه ورمزيار گل قباغ عباس اباد  
  شكربلاغ دره سفته كاني سفيد  
  گاوشله اغاجرئ كيله كبود  
  گادمه گتر باغ چله تبريزخاتون  
  اخكند دالان علي اباد  
  جعفراباد سرقلعه ياپل  
  دره اسب كاقلي اب باره  
  قراچي قران قره غيبي اليجان  
  اب باريك قلعه جقه سفلي بناوچان  
  پنجه سفلي دباغ توكلان  
  پنجه عليا شيخ حيدر خاله بازه  
  تازه ابادوزير قلعه ريحانه دره گاوان  
  تازه ابادهيجان بركه كه كوسان  
  جقلو تازه ابادسردالان گل قلعه  
  سراب قره خان قره قايه برده رش تبريزخاتون  
  عزيزاباد كهريزه دره وزان  
  قراتوره نساره سفلي حسين ابادشمالي  
  قزگه ساران اكبراباد  
  قشلاق سفيد كپك باقراباد  
  مرادقلي اسلام اباد تازه ابادبزن قران  
  هيجان باساكو بهارستان  
  ينگي كند حسين اباد قلاته رشكه  
  كوله قزلبلاغ كلهراباد  
  احمداباد كول افراسياب  
  زاغه سفلي هزاركانيان اصحاب عليا  
  قجر تازه اباداصف تفتيله  
  احمدابادگلانه تازه ابادامين دلوامده  
  گلانه درويان فارس سراب ميرزا  
  غيبي سور دوزخدره صادق اباد  
  زاغه عليا قلعه وليانه كيله سفيد  
  اله دره سفلي كاني كبود اصحاب سفلي  
  اله دره عليا كوس عنبر    
  طيطاق گله سور    
  ينگي ارخ ميشياب    
  اقبلاغ نعل شكن    
  برقلعه اق بلاق    
  كوله برده سفيد    
  تازه ابادگلانه تازه اباددوله رش    
  هيئت اباد تازه ابادقاضي علي    
  محموده حاجي موسي    
  ابراهيم ابادعلياوسفلي درويان    
    درويشان    
    ذلكه    
    زردك    
    علي اباددوله رش    
    قلعه گاه    
    كاني سيدمراد    
    گرجي    
    گيزمل سفلي    
    گيزمل عليا    
    مره دره    
   


منبع:سایت موسسه روستاشناسی ایران
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ساعت 10:8  توسط بهرامی  | 

لیست روستاهای شهرستان کامیاران

روستاهای شهرستان کامیاران

 
  شاهو ژاورود بيلوار  
  ماراب افريان سفلي وندرني سفلي  
  الك افريان عليا وندرني عليا  
  دره ويان سفلي سرشيلانه چشمه كبود  
  نيجه قوي سيويه خانم اباد  
  اهنگران شاهيني شيروانه  
  بلان كاوانه شريف گرگ ابي  
  پشته كوبگار يغواسي  
  توبره ريز كره گل حاجي شوره  
  حسين اباد گشكي اعظم اباد  
  دره ويان عليا لون سادات بيار  
  طيانه پشاباد چقابراله  
  ورمهنگ تيلكوه زرين جوب  
  الك كهنه گازرخاني مامن  
  توانكش پلنگان بلوچه  
  خان اباد بزوش بوانه  
  سرابكام كوره دره سفلي دربندعزيز  
  سرچم يوزيدر پرتاله  
  هيئت اباد سرريز مرواريد  
  گنبده عليا تخت زنگي يخته خان  
  اميراباد دژن دارتوت  
  پنيران كاشتر ساكنه  
  قورق كلاتي هشلي  
  مارنج ميسوراب باخله  
  احمداباد تنگي ور علي اباد  
  نصرت اباد چرسانه كره پوان  
  اميراباد زيويه گرم اب  
  رمشت عصراباد كاظم اباد  
  صوفي اباد كاوانه حسين كاني هنگه  
  گائيدر كوره دره عليا سورسور  
  محمدابادكريان لون كهنه لاين  
  هوارپان ماويان ميدانه  
  خيراباد گليان باخرم كهنه  
  سرپنبه دول ميرگسار خامسان  
  قلعه گاه عوالان سرجمال  
  گرگرعليا ابراهيم اباد اساوله  
  اشكفتان دولاب ترازوله  
  دگن سردشت ابراهيم اباد كچله  
  قوري در عباس اباد باخرم عليا  
  كيله گلان نشورسفلي بان سعيدعليا  
  گرگرسفلي نشورعليا پيرمقدار  
  ورمكان يمينان سفلي شيخ رش  
  كاني سواران تازه اباددول كرو كومايين  
  اسمان دره فقيه سليمان گاوشان  
  محمودگزگ دانان نيدر  
  گاورود سياناو پشت تنگ  
  سربناو كوييك سرخه توت  
  سموريدر مجيداباد سيمين دره  
  طاي ديرمولي صالح اباد  
  نزاز طاينه كاني گشه  
  پيرباغ نشوروسطي يوسف اباد  
  فارس اباد يمينان عليا وامسانه  
  تنگي سر دولكرو وزمانه سفلي  
  ماسان   وزمانه عليا  
  سرچي   هلتوشان  
  فرج اباد   بان سعيدسفلي  
  نير   تازه اباد  
  كوله ساره   خشكه دول  
  نجف اباد   دارامرود  
  هنديمن   سركاريز  
      سنگ سفيد  
      چال اباد  
      شترمل  
      قلعه كومائين  
    كاني ليلي  
     


منبع :سایت موسسه روستاشناسی ایران
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ساعت 9:54  توسط بهرامی  | 

لیست روستاهای شهرستان بانه

روستاهای شهرستان بانه

 
 
  شوي بله كه پشت اربابا  
  ساوان بله كه سالوك عليا  
  شوي چمپاراو تاژان  
  صدبار سربرد كاني بند  
  قايي برد سرداو كاني گويز  
  ده كهنه سوراو كوچر  
  باروران سيسارك كوخ شيخ الاسلام  
  بنه خوي كاني سيف كوخ مامو  
  رشيدقلعه كاني مامر ميرحسام  
  سبدلو كنده سوره نوده  
  سرسونج گرماب نيروان  
  خشكه دره كاني سور نيزه رود  
  سويرو زرواوسفلي سالوك سفلي  
  عمرشال سياه حومه اتابك  
  نژو يعقوب اباد باراور  
  احمداباد بيلو بايزيداباد  
  كاني ناو سيوج سفلي برويشكاني  
  بروژه كهنه بندژاژ تاژبان  
  بلوه حمزه لان توكل  
  دروله دارينه سفلي چروش  
  سونج دارينه عليا دوله گوير  
  قوري چاي زرواوعليا دونيس  
  نوده كهنه صالح اباد ديمه  
  خواجه مير مامال زربنه  
  سرقول ويسك ساطيار  
  شرگه سيدصارم قره بلاغ  
  كوپيچ سفلي سيوج عليا كارستم  
  كوپيچ عليا اوغل كاني ابراهيم  
  ميرابادسفلي رشكي كاني بيد  
  برده رشه سارتكه سفلي كاني چولكه  
  سيچان سارتكه عليا كاني گلي  
  ترخان اباد سياحومه كهنه كوخ كاني گويز  
  دمامه شيديله گندمان  
  كوپيچ كاني برد گوئيل  
  بنه رزان كاني هلوچه ماسي در  
  نمشير كندل موچه  
  سرتزين گوزله ميريوسف سفلي  
  كاني پزمكه نمازگاه ميريوسف عليا  
  برده رش ميرابادعليا واژه  
  حسن اباد بايزيد كاني بناو  
  دول ارزن كنده شين كاني سيب  
  زيويه بوالحسن سپيداره  
  كاني سماقان الوت كوخ صوفي رشيدپيروز  
  منيجلان انجينه ابراهيم شمالي كاني سماقان  
  نجنه عليا انجينه سفلي كوخ رستم  
  بيكش بوالحسن سوره بان  
  پرشه خجك بوئين  
  پياوين زلي بويين عليا  
  سپيداره سرسول چي چوران  
  سماقان صاله دوسينه  
  سوتو انجينه ابراهيم جنوبي سورين  
  كوخان الي مكان هواره خول  
  نجنه سفلي برده بوك بادمجان  
  هلو برده رش بياندره  
  هورازه چومان هفت تاش  
  بناويله كهنه عمره سيت قلي قرزان  
  شهينان كاني سيب باشوان  
  كشنه كيوه رود كلاه دول  
  گشكسه گله سوره وشترمل  
  نمه شير گوره دار انجيله  
  ننور مالته بژي  
  اشتراباد مزرلان پيرغني  
  برويش كاني   درگاه شيخان  
  خوري اباد   سفيدكمره  
  سرتزين   كاني خراط  
  سيران بند   كاني سيف  
  ششه   كاني شيلان  
  شيلمان   كريم اباد  
  قلي اباد   كوخ حاجي كريم /عصراباد  
  قول استر   كيوله  
  كاني سور   گويزله  
  كيله عباس اباد   محمدعلي اباد  
  ميرگلاب   ناوه  
  ندر   ولي اباد  
  ننور   كاني پري  
  هلاله ابراهيم   وزمله  
  هنگه ژال   مرقد  
  كاني شيلمه  


منبع:سایت موسسه روستا شناسی ایران
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ساعت 9:42  توسط بهرامی  | 

لیست روستاهای شهرستان مریوان

روستاهای شهرستان مریوان

 
  گلچيدر سرشيو خاووميراباد  
  تازه ابادصوفي بله دره سفيد خانم كن  
  تنگباغ دويسه ده كهنه  
  دره وزان گله رسول اباد  
  دره هرد گماره لنگ ساوجي  
  ده بنياد گويله سردوش  
  صوفي بله گيلي كران سيف عليا  
  گلچيدر ماسيدرسفلي انجيران  
  گوريچه وشكلان بيلو  
  ناوكلان ولينان گاگل  
  هواره گرمه تازه ده هانه شيخان  
  عبدالصمدي گوگجه برده رشه  
  پلوره باغان خاو  
  جانوره برده رش كوچك دره وران  
  جانوره خوارگ تراق تپه سعداباد  
  بابا چالي سور شرگه  
  پلياندر دره پنبه دان قلقله  
  شيخ شربتي دوپلوره مرانه  
  شيخ عطار زويران پيرصفا  
  سعدوسليمان قاميشله سيف سفلي  
  بيدرشان كوليت ينگيجه  
  جليله ويله اسن اوا  
  شانشين عيسولي باشماق  
  طينال بلكر بايوه  
  ميدول توت سرخان جشني اباد  
  الي همدان شهسوار چالاب  
  چاولكان وزير قمچيان خانم شيخان  
  كاكوذكريا كوليت حسين اباد دولابي  
  ول اگجه قلانجه  
  حسن قره كاني تمرخان كاني ميران  
  سيور زريوار كهريزه  
  قطوند اسكل عليا كيكن  
  قادراباد پيران شاه ليوسفلي  
  سركل پيران كهنه ليوعليا  
  چور دره مر ميراباد  
  عصرابادكهنه /سفلي كاني چنار ميرگه دريژ  
  گويزه كوره كاني كبود نچي  
  نژمار دره تفي بناوچله  
  دريله ني كاني سفيد  
  ژيژوان كال عليا محمده  
  بالك وله ژير كوماسي  
  برقلعه كاني سانان سوركول  
  درگاه شيخان اسكل سفلي شاهيدر  
  دري كال سفلي لاويسان  
  رشه ده كلكه جان تازه ابادشترمل  
  شاراني احمداباد گليه  
  كاني دينار سياناو نيزل  
  شهرك هجرت كولان بلچه سور  
  پيله ويسه پيرخضران  
  بيله   كوره دره  
  خيراباد   ونينه سفلي  
  سرنژمار   ونينه عليا  
  ننه   هليزاباد  
  تازه اباد   بيددره  
  لنج اباد   چوئين  
  توتوندره   گلان  
  درزيان   ماموله  
  سلسي عليا   مولينان  
  شيخه كوره   ورو  
  عصرابادتازه /عليا   هنگ ژاله  
  كله يونجه      
  چاوك      
  مرگ      
  حسن اوله      
  ريخلان      
  سركل      
  سلسي سفلي      
  كاني كوزله      
  نشكاش      
  وسنه    


منبع: سایت موسسه روستا شناسی ایران
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ساعت 9:36  توسط بهرامی  | 

لیست روستاهای شهرستان سقز

روستاهای شهرستان سقز
 
  خورخوره تيلكوه امام  
  جعفرخان باشماق تمبربيگ  
  درويان سفلي تيلكوه جنيان  
  دره قبله شمسه قاضي خان  
  دولت قلعه علي مرده رستمان  
  رستم كر كاني ملا سنته  
  ماهيدرعليا گاوقران گلزارسفلي  
  مولان اباد ناصراباد گلزارعليا  
  نوين احمدمرده ايراب  
  خورخوره ايلو پارسانيان  
  درويان عليا تخت چاپان سفلي  
  سرخ موسي شريف اباد چاپان عليا  
  قشلاق اقاگوره قادراباد خانه ميران  
  قهرابادسليمان قلعه جقه سياه دره  
  گاوكج عليا كاني سرخ سيف اباد  
  ماهيدرسفلي ملاسالار ضامن اباد  
  مله ميراباد قوخ  
  موسم اباد ايوب كندولان  
  چنارتو برده رشه اينچكه  
  خوشينان تازه اباد تيكانلو  
  سرنجداخ تيمان قلعه چناره  
  سوله چالگاه قلعه گاه كوركور  
  قاميشله دوله سير نوراباد  
  قتلو سردره شيخله  
  قره بغره سيداباد قره گل  
  قشلاق مله صالح اباد گل تپه  
  كاني سيد علي اباد اصحاب  
  گاوكج سفلي قلعه گاه خليفه چول ملو  
  صاحب قلعه گاه شريف عباس رقه  
  درگاه سليمان كاني سيدشكره قپلانتو  
  چاغرلو ترجان گل تپه  
  اسلام اباد بغده كندي خوش قشلاق  
  قلعه كهنه بيگ اويسي زيويه  
  لگزي ترجان طومارقاميش  
  كاكه سياب زنبيل فيض اباد  
  دره اسمعيله قره گويز يورقل  
  قلعه جقه باغلوجه باشبلاغ  
  كمنتو قاقل اباد دره پنبه دان  
  ادينان قلقله برچم  
  خوشه دره قهرابادسفلي حاجي حسن  
  علي اباد قهرابادعليا رحيم اباد  
  كريم اباد كهريزه ايوبي قره ناو  
  يازي بلاغي گرديگلان كاني سفيد  
  دره وزان سفلي اينچكه كردكند  
  دره وزان عليا غلامعلي كريم اباداياغچي  
  تيزاباد جميان كوچه طلا  
  چيچي خوار سيدابادجميان ميرسعيد  
  خانقاه شيخ شقويف ابوالمومن  
  سيداباد شيلان اباد اخضراباد  
  قشلاق رضا قازانتا اليار  
  كيسلان تموغه اياغچي  
  محموداباد ايچي بالاقلو  
  نمدينه تموغه پچه سور  
  ياپشخان قهرمان حسن ابادقاشق  
  سرا كندلان دالو  
  سرچشمه قباغلو سولاكان  
  التون عليا هيجانان قاشق  
  حسن ابادگودرز بوبكتان كروز  
  داش الوجه شيخ چوپان كوپه قران  
  كنه كبوتر قشلاق افغانان ميرده  
  اخكند قشلاق صالح بيگ باباحسين  
  سيداباد كويره گويز بله جر  
  مرخز ملقرني پيرعمران  
  سرا خيدر حمزه قرنيان  
  تاوه قران اسلام اباد سياهدرعليا  
  قلندر طاهربغده قبغلوچه  
  كهريزه علي اباد قلقله  
  گاوشله ميتو كيله شين  
  يازي بلاغي چهل چشمه غربي ميرده  
  الكلو اسحاق اباد دارابي  
  قلعه گاه گودرز بايدرسفلي شيوه تو  
  قهراباد بايدرعليا كاني بند  
  قيلسون بردمه گويزه  
  كاني نياز بسطام ميرگه نقشينه  
  احمدابادسونج حاجي ممدان وزمله  
  شهرك سرچشمه خوشه دره چراغ ويس  
  احمدابادسرا دگاگاه خاپوره ده  
  كوچك سفلي سوته سياه دركهنه  
  هبكي سيف قره چر  
  التون سفلي كانعمت قوره دره  
  زلفيله بوخلو كرويان  
  سليمان كندي قزل ويل كنده سوره  
  عرب اوغلوي سفلي كاومله مازوجدار  
  عرب اوغلوي عليا   ذوالفقار(سرشيو)  
  نوبهار   جوشن  
  سركل   خورده لوكي  
  قوچاق   سراجگاه  
  كوچك عليا   سه كچكه  
  منديل بسر   عاقل اباد  
  اق تپه   كچل منگان  
  بدراباد   كس نزان  
  پيريونس   گوره قلعه  
  دره پنبه دان   ميشاوسفلي  
  دوزخ دره   وره ناني  
  عصراباد   حاجي عبدل  
  قبله بلاغي   رنگه ريژان  
  كاني جشني   سماقلو  
  موكه   عرب لنگ  
  چكشه   مزره  
  سونج   ميك  
  هرميله   هرميدول  
      هنگ چينه  
      حسن سالاران  
      خرمتا  
      سرتكلتو  
      سردره  
      سيانزار  
      طاله جار  
      قشلاق پل  
      باغچله  
      بهرام  
      دره وزان جديد  
      سرسيف  
      سيف طاله  
      شيپانجو  
      طابيشه  
      قاميشله  
      كاني كبود  
      كمره سياوه  
      مام سيف الدين  
      مازوجدار  
      ميشاوعليا  
      قشلاق قاضي  
      قشلاق ملا  
         
 

منبع : سایت موسسه روستا شناسی ایران
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ساعت 9:30  توسط بهرامی  | 

لیست روستاهای شهرستان بیجار

روستاهای شهرستان بیجار

رستم كندي گلبلاغ عليا قمطرقه     كريم كندي مخور گرگين     محمداباد مقلي اغچه گنبد     ولي بيگ شريف اباد حاجي اباد     ينگي اباد قشلاق نوروز قره محمدلو     خورخوره بهرام اباد

    خسرواباد پيرتاج بابارشاني     خسرواباد پيرتاج جبرييل     زرين جوب جعفراباد چلانه     چشمه منتش حاجي اباد خان اباد     اشرف ابادقوچ خدايي اغكندسفلي     حاجي اباد شيرين سو جوروندي     دوسر گوگ قاش دارغياث     شهرك سفلي زينال چشمه ادينه     قديم خان حسن تيمورعليا خانباغي     قرخلر همايون ده بنه     محمدابادنيل قزانقره كهريز     خودلان ينگي كند دولت يار     امين اباد فتح اباد اغكندعليا     بودلا شاه گدارسفلي سبزوار     چشمه خليل كاكاعباس شبرتو     چشمه قلي كچه گنبد شوشتري     خرزدين گاوبازه كنامار     زرين اباد اقبلاق چنگ الماس گوجه كند     صادق اباد چشمه ادينه كلوچه     كراني طغامين قوري چاي     چالاب اغبلاغ طغامين باباكرم     اسلام اباد شريف كندي رضااباد     شيخ بشارت گل تپه طغامين سلامت اباد     محمدجان اوچ گنبدخان علي اباد     مهتركندي سراب قاضي اباد     نورمحمدكندي اغ كند گراچقا     قمچقاي بستاندره ميل سفيد     ازادويس عليا چتاق چهل اميران     اميراصلان خان كندي سيرلان     خليفه قشلاق سلطان ابادچتاق باقراباد     داداش كندي قزلجه طهمورث     سلطان ابادقزل تپه قورت دره قره دربند     سيف علي كندي قينرجه قزل اغاج     قزل تپه كله زان هزارخان     قيطاس اوچ گنبدسلطان سيف اباد     نوشاد سيوري گرگين     اغ يازي كوركوره تكيه     احمداباد حومه جداقيه     ازادويس سفلي خيراباد جيران     الپهوت قره بلاغ زيوه     باباخان قيصه قجور     رستم كندي گلبلاغ عليا قمطرقه     كريم كندي مخور گرگين     محمداباد مقلي اغچه گنبد     ولي بيگ شريف اباد حاجي اباد     ينگي اباد قشلاق نوروز قره محمدلو     خورخوره بهرام اباد قيچلو     چولجه چشمه اياز گره چقا     سيدان سايل مايل گل قشلاق     خورخوره قراطوره گوگ تپه     چپقلو گنبدحاجي مغانلو     مهراباد نعمت ابادعليا نيمه كار     زاغه فولاد خاندان قلي هشتادجفت     قزل علي باباسرخه ينگي ارخ     ايده لو برجگه سيلتان     قره پالچوق دولت اباد توپاغاج     بابافقيه خرم اباد بيانلو     گنبدي ندري سلطان اباددره ويران     ماقوت چشمه جان قلي چغورقشلاق     مبارك اباد زرده كمر شيرين بلاغ     ميرك صلوات اباد بهرام گنبد     الاگز قاضي قوشچي چالي بلاغ     بابارستم قباسرخ خوشه گل     چوپي چهل اميران قزلكندسفلي     حسن اباد اقامراد قزلكندعليا     دولت كند ال كبود گل تپه سيلتان     شريف اباد الوندقلي محمدابادعلي اكبرخان     قمشلو چنگيزقلعه اغبلاغ حسين خان     تازه اباد رحمت اباد تازه قشلاق     نجف اباد علي بدل حسين اباددميرچي     ابراهيم اباد گلبلاغ سفلي قراجلو     بابانظر ويسمريد قزل خاتون     حصارسفيد حسين ابادگرگان كهل     شيركش عليا پهنه بر مرادي     علي اباد حسين ابادكمرزرد سياه منصور     كلك خوشاب جعفراباد     نجف اباد چشمه كاظم حسن ابادچاروق     نوبهار سعداباد خوش مقام     المه قلاغ قاسم ابادوينسار آب باريك     اميراباد قمدره حسين اباد     باشوكي گلستانه علي اباد     تپه محمدي نعمت ابادسفلي علي سرخ     حسين خان   قزل بلاغ     درويش خاكي   كوتان سفلي     دهرقه پيرحسين   مدك     زينل خان   اوغلان ميراحمد     شيركش سفلي   كچه گنبد     كاني كن   اوچ گل     گوندگ   عليشاه     برگشاد   قاوشق     پشت تنگ   گل بلاغ     خراسان   ينگي كند     سلطان ابادتنبلي   اغبلاغ علي اكبرخان     قشلاق لو   قره بلاغ ميانكوه     مبارك اباد                                      


منبع :سایت موسسه روستا شناسی ایران
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ساعت 8:20  توسط بهرامی  | 

 
< a href=blogers.ir >وبلاگ